Law X Tech the Legal Series EP 2. Corporate Matter

Meetup

Law X Tech the Legal Series EP 2. Corporate Matter

Meetup

17 Oct 2019 at 18:00 - 20:00

Free

Description

EP2. Corporate Matters (สัญญาผู้ถือหุ้น 101)

ในปัจจุบัน ในการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการส่วนมากจำเป็นต้องมีหุ้นส่วน ทั้งหุ้นส่วนสนับสนุนทางด้านการเงิน ทางด้านเทคนิค หรือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ต่างๆ คำถามต่อมาที่ผู้ประกอบการส่วนมากมีคือ จำเป็นต้องมีสัญญาระหว่างกันมั้ย? แล้วถ้ามีควรต้อง กำหนดเนื้อหาและเงื่อนไขอะไรกันบ้าง? ในการร่วมทุนมีการร่วมทุนในรูปแบบไหนบ้าง มีข้อดีข้อเสียยังไง เป็นห้างหุ้นส่วน เป็นบริษัทจำกัด

มาทำความเข้าใจถึงลักษณะการร่วมทุนในแต่ละรูปแบบ เทียบกับการทำธุรกิจนามบุคคลธรรมดา ข้อดีข้อเสียของการร่วมทุนแต่ละรูปแบบ และมาหาคำตอบถึงความจำเป็น และความสำคัญที่ต้องมีสัญญาระหว่างผู้ร่วมทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญ ที่ควรต้องตกลงกันในสัญญาดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะการมีปัญหากันในอนาคตที่อาจจะแก้ไม่ได้ และกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต เช่น การแบ่งปันผลประโยชน์ การแบ่งต้นทุนในการดำเนินการ อำนาจการบริหารจัดการ ความรับผิดของหุ้นส่วน สิทธิและหน้าที่ต่างๆ และวิธีการในการปกป้องผลประโยชน์ของหุ้นส่วนแต่ละรูปแบบ

นอกจากสัญญาผู้ถือหุ้น สัญญาจ้างแรงงานก็เป็นอีกสัญญาที่สำคัญ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวกับทั้งสองสัญญาที่สำคัญของทุก Startups ที่มีผู้ร่วมทุนและมีลูกจ้าง 


Speaker:
คุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล (ขวัญ) ทนายความและเนติบัณฑิตไทย ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย การวางแผน การให้คำแนะนำ กลยุทธ์ธุรกิจทางด้านกฎหมาย และการร่างสัญญาในประเทศไทย ระหว่างประเทศ และภายในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT) มามากกว่า 12 ปี

คุณรับขวัญ ยังได้มีโอกาสทำงานเป็นที่ปรึกษาของโครงการพัฒนาของ ASEAN Development Bank ที่มีส่วนในการศึกษาการสร้างกรอบกฎหมายให้ส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี โดยเฉพาะ FinTech ในภูมิภาค ด้วยการใช้มุมมองนักกฎหมายที่เข้าใจธุรกิจ และในปัจจุบันนอกจาก Law Firm ที่เปิดและดำเนินการที่ สปป ลาวมา 3 ปีแล้ว

คุณรับขวัญเปิดบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในนาม LawXTech เพื่อให้บริการ ให้คำปรึกษา การวางแผนกลยุทธ์ การร่างสัญญาและเอกสารทางด้านกฎหมาย การขอใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการทางด้าน FinTech ทั้ง ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล P2P Lending Platform และ Crowdfunding ในประเทศไทย และเป็นนักกฎหมายที่หาโอกาสพัฒนาวงการกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์สูงสุด

คุณสันติชัย อนุรักษ์ศักดิ์ (Legal Counsel)
ประสบการณ์การทำงานทำนายความในบริษัทกฎหมายหลายแห่งเป็นเวลามากกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ การจัดวางโครงสร้างบริษัทโฮลดิ้งและธุรกิจครอบครัว การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และการทำนิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์


Organized by