Future of Coworking Business After Covid-19

Meetup

Future of Coworking Business After Covid-19

Meetup

28 Apr 2020 at 08:00

Online Event

Free

Description

HUBBA’s Special Meetup : Future of Coworking Business After Covid-19

ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤต Covid-19 ตอนนี้ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อธุรกิจ Coworking Space ในประเทศไทย ซึ่ง HUBBA Coworking Space ที่คอยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยมาตลอด 8 ปี เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบนี้เช่นกัน จึงเป็นที่มาของ Meetup ในครั้งนี้ เพื่อร่วมพูดคุยกับเหล่าตัวแทนจาก Coworking Space อื่นๆ ถึง “ทิศทางอนาคตของธุรกิจ Coworking Space ในประเทศไทยหลังสถานการณ์วิกฤต Covid-19” ว่าจะเกิดอะไรขึ้น? New Normal ของ Coworking Space จะเป็นอย่างไร?

พบกับเหล่าตัวแทน Coworking Space ในประเทศไทยอย่าง คุณโทนี่ ณรงค์ปกรณ์ สว่างวารีสกุล Co-Founder of Draft Board, คุณพีรภัทร ศรีสอ้าน Founder of Maven Mesh, คุณวนิก มโนมัยพิบูลย์ Director of BIG Co-Working, คุณสมบัติ งามเฉลิมศักดิ์ Co-founder of Paperspace Thailand, คุณแซม เสาวรัตน์ ศรีมโนทิพย์ Cofounder & CEO of StarWork

ซึ่ง คุณชาล เจริญพันธ์ Cofounder & CEO of HUBBA Thailand จะมาเป็น Moderator สำหรับ Round Table Talk ในครั้งนี้ในวันอังคารที่ 28 เมษายนนี้ เวลา 1 ทุ่มตรง

ลงทะเบียนร่วมเข้างานผ่าน Soldoutt ได้ฟรี ที่ : https://book.soldoutt.com/coworking-business/register
หรือติดตาม Facebook Live ได้ที่เพจ HUBBA Thailand


Organized by