Culture Strategy Workshop

Workshop

Culture Strategy Workshop

Workshop

18 Nov 2020 at 10:00 - 16:30

1,290 THB

Description

ทำไมทุกวันนี้หลายองค์กรถึงให้ความสำคัญและพูดถึงการสร้างหรือการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร? วัฒนธรรมองค์กรส่งผลอย่างไรบ้างต่อองค์กรและมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยให้วัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่งขึ้น
.
Culture Strategy Workshop จะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานและวิธีการปรับจูนการทำงานของคนภายในองค์กรเพื่อสร้าง “วัฒนธรรม” ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการทำความเข้าใจในแรงจูงใจในการทำงานและ 48 ทัศนคติที่ส่งผลต่อการทำงานของคนในองค์กร
.
รายละเอียดวันงาน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00-16:30
สถานที่ HUBBA Sathorn
ผู้สอน คุณ ชาล เจริญพันธ์
ค่าใช้จ่าย 1,290 บาท
.
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในงาน Workshop
- เรียนรู้เกี่ยวกับกับพื้นฐานและความสำคัญในการสร้าง ”วัฒนธรรมองค์กร” 
- เรียนรู้เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานและ 48 ทัศนคติที่ส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- เรียนรู้วิธีการอ่านผลวิเคราะห์ แรงจูงใจในการทำงานขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปไปประยุกต์ใช้ต่อในองค์กรของคุณ
- Workshop-1 ทดลองทำแบบทดสอบค้นหาแรงจูงใจในการทำงานของตัวเอง พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
- Workshop-2 ทดลองอ่านผลวิเคราะห์ แรงจูงใจในการทำงานของทีมงาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ kanchaporn@hubbathailand.com 
หรือโทร 086-978-9556 (น้อยหน่า)


Organized by