แนวโน้มการจ้างงานและทักษะของแรงงานในภาวะปกติใหม่

Meetup

แนวโน้มการจ้างงานและทักษะของแรงงานในภาวะปกติใหม่

Meetup

6 Aug 2020 at 19:30 - 20:30

Online Event

Free

Description

ตลอดต้นปี 2563 จนถึงกลางปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างก็ประสบกับภาวะวิกฤตด้านเศรษฐกิจอันมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ทำให้หลายธุรกิจ หลายกิจการจำเป็นต้องความพ่ายแพ้ให้แก่พิษเศรษฐกิจด้วยการล้มเลิกกิจการและประกาศการเลิกจ้างในที่สุด
เมื่อผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผลต่ออัตราการจ้างงาน อันมีสาเหตุมาจากทั้งทางตรงที่เกิดจากการล็อกดาวน์ประเทศและทางอ้อมจากภาคการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน ที่ถือว่าเป็นสัญญาณของการเติบโตที่หยุดชะงักในตลาดแรงงานของไตรมาสแรกปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะชัดเจนขึ้นและขยายวงกว้างไปในอีกหลายเดือนข้างหน้า
เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ตลอดแรงงานในทุก Business Industry จึงมองหาแรงงานที่เป็นกำลังสำคัญเพื่อที่จะให้แรงงานเหล่านั้นเข้ามาเป็นฟันเฟืองในการยืดระยะเวลาการดำเดินกิจการให้ไปได้ได้ โดยแรงงานที่ว่านี้จะต้องมีความสามารถทั้งด้าน Hard Skills คือ และ Soft Skills เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจเหล่านั้นด้วย
ใน Virtual Meetup หัวข้อ ‘แนวโน้มการจ้างงานและทักษะของแรงงานในภาวะปกติใหม่’ เราจึงได้ชวนเจ้าของแพลตฟอร์มตัวกลางในการเชื่อมโยงตลาดผู้จ้างงานและตลาดแรงงาน มาร่วมพูดคุยเพื่อตั้งข้อสังเกตุถึงโอกาสการจ้างงาน และแนวทางของแรงงานในการปรับตัวและสร้างทักษะด้าน Hard Skills และ Soft Skills ที่จะเพิ่มโอกาสใหม่ให้กับแรงงานในช่วงวิกฤตเช่นนี้
แล้วพบกันใน FB Live ในเวลา 19.30 - 20.30 น. ที่เพจ AIS D.C. เลย! 


Organized by