Organizational Culture 101

Other

Organizational Culture 101

Other

17 Aug 2020 at 14:00 - 16:00

31 Aug 2020 at 14:00 - 16:00

Online Event

Free

Description

ผู้บริหารทั่วโลกต่างยอมรับว่าความจำเป็นเร่งด่วนในระหว่าง Covid-19 และหลังจากนี้ คือการสร้างหรือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ตอบรับ New Normal ที่กำลังจะมาถึงเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ และจากผลสำรวจของ Deloitte ที่ทำกับผู้บริหาร 3,300 ท่าน ใน 106 ประเทศ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในองค์กรที่ผู้บริหารควรใส่ใจมากกว่า เรื่องภาวะผู้นำ ความสามารถของพนักงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน และทุกๆเรื่องที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง
.
🎉  "หลักสูตร 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲 𝟭𝟬𝟭"
เป็นหลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบโจทย์ธุรกิจและสร้างความผูกพันในองค์กรตามหลัก 4Cs
.
เหมาะสำหรับองค์กรที่สนใจและตั้งใจจริงในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรงเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและความผูกพันของพนักงานในองค์กร โดยครอบคลุมถึงเนื้อหาตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงปลายทางตามกระบวนการ 4Cs โดยแบ่งการเรียนเป็น 2 sessions คือในวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 14.00-16.00 น. และ วันที่ 31 สิงหาคม 14.00-16.00 น. รวม 4 ชั่วโมงในรูปแบบ virtual พร้อมการบ้านแบบลงมือทำจริงในระหว่างทาง โดยผู้เรียนบางส่วนที่มีความจำเป็นจะได้รับคำปรึกษาแบบส่วนบุคคล
.
📍 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

เนื้อหาหลักสูตร
𝗗𝗔𝗬 𝟭 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.
• 𝗪𝗵𝘆 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲
   o ความหมาย
   o กรณีศึกษา

• 𝗖𝗿𝗮𝗳𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝟰 𝗖𝘀
   o สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน

• 𝗖𝗿𝗮𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲
   o การออกแบบชุด core values ที่ตอบโจทย์ธุรกิจและสร้างการมีส่วนร่วม

• 𝗖𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲
   o การกำหนด Key Behaviors
   o การออกแบบ Communication Plan

• 𝗢𝗿𝗴 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗶𝗴𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
   o Assignment ตาม culture stage องค์กรของผู้เรียนแต่ละคน

𝗗𝗮𝘆 𝟮 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.
• 𝗔𝘀𝘀𝗶𝗴𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗲𝘃𝗶𝗲𝘄
   o แชร์ผลที่ได้จาก assignment

• 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗹𝘆𝘇𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲
   o การออกแบบ company rituals
   o Leading culture with SAO
   o การสรรหาคนแบบ Culture Fit

• 𝗖𝘂𝗹𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲
   o Employer branding
   o Culture health check

📍 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗖𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰: ให้คำปรึกษาแบบส่วนบุคคลท่านละ 30 นาที (นัดหมายภายหลัง)

📍 จำนวนผู้เข้าเรียน: 25 ท่าน

📍 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗼𝗿:
คุณสุรัตน์ (บอล) โพธิปราสาท CEO บริษัทไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร แอดมินเพจ A Cup of Culture และผู้ดำเนินรายการพอดแคสท์ A Cup of Culture คุณบอลเป็น certified corporate culture facilitator จากสถาบัน Barrette Values Center ที่ผ่านประสบการณ์การให้คำปรึกษาและการจัด workshop มาแล้วมากมาย

📍 𝗙𝗔𝗤
1. อะไรคือเงื่อนไขในการพิจารณาผู้สมัครเข้าเรียน
ในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวน 25 ท่าน เราจำเป็นต้องคัดเลือกท่านที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการนำเนื้อหาและเครื่องมือต่างๆไปใช้ในองค์กรจริงๆ

2. ระยะเวลารวม 4 ชั่วโมงจะเพียงพอต่อการเรียนรู้ทั้งหมดหรือไม่
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานโดยใช้แนวการเรียนแบบ 70:20:10 ที่ช่วยให้ท่านเห็นภาพหมดทั้งกระบวนการ 4C ท่านจะได้เอกสาร กรณีศึกษาและเครื่องมือบางชิ้นเพื่อไปศึกษาด้วยตัวเองก่อนล่วงหน้า จึงลดเวลาในชั้นเรียนได้ จะมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในระหว่างการเรียนเพื่อให้ท่านไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเอง

3. ผู้เรียนควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
เป็นผู้ที่มีความสนใจในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยไม่จำกัดตำแหน่งหรือความรู้พื้นฐานใดๆ และทำงานอยู่ในองค์กรที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเนื่องจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นวาระสำคัญขององค์กร หากผู้บริหารของท่านเห็นประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยจะดีเป็นอย่างยิ่ง

4. หากไม่ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสได้รับพิจารณาในรุ่นถัด ๆ ไปหรือไม่
ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในการเปิดรุ่นถัดไป แต่หากมีการเปิดรับสมัคร ท่านไม่จำเป็นต้องสมัครเข้ามาใหม่ เรายังคงเก็บข้อมูลของท่านไว้เพื่อการพิจารณายกเว้นท่านจะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากการสมัครครั้งก่อน

5. เหตุใดหลักสูตรนี้จึงไม่มีค่าใช้จ่าย
เพจ A Cup of Culture มีความตั้งใจในการสนับสนุนให้องค์กรต่างๆให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หลักสูตรนี้เป็นวิธีการสนับสนุนรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกับการเผยแพร่เนื้อหาผ่านบทความและ podcast ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขใดๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ACupOfCultureACOC/


Organized by